• Rozwój osobisty

    Jak wyznaczać swoje cele?

    Bardzo często słyszymy o konieczności wyznaczania celów. Mówi się, że to podstawa tak w życiu, jak i w biznesie. Wiele osób niestety nie docenia znaczenia celów. Niektórzy nie widzą potrzeby wytyczania celów i ich nie wyznaczają, żyją z dnia na dzień. Są też osoby, które nie wiedzą co chcą osiągnąć, czego pragną, w którym kierunku mają podążać. Jest też znaczna część osób, która nie wie, jak się zabrać za wyznaczanie swoich celów. Czy jest na to sprawdzony i skuteczny sposób? Sprawdzoną metodą określania celu jest metoda SMART/ER, w której cel powinien być: – Specific (skonkretyzowany) – czyli dokładnie określony, sprecyzowany, gdzie znamy jego wszystkie szczegóły i detale. Najlepiej gdyby był…