• Rozwój osobisty

    Dlaczego niektórzy ludzie nie podejmują działań i nie spełniają swoich marzeń?

    Poniżej przedstawiłam kilkanaście przykładów, mówiących o tym dlaczego znaczna część ludzi nie podejmuje działań albo podejmuje je i szybko się zniechęca. A przecież oczywistym jest, że aby osiągać cele, spełniać swoje marzenia oraz dokonywać zmian  w swoim życiu na lepsze, to trzeba szukać nowych pomysłów i rozwiązań, trzeba inicjować, wdrażać w życie pomysły i działać. Zastanówmy się przez chwilę, co sprawia, że ludzie nie inicjują, nie wykazują aktywności, nie próbują dokonywać zmian w swoim życiu, albo bardzo szybko się zniechęcają i rezygnują. Nie mają wyznaczonych swoich celów i marzeń Brakuje im wiedzy i kompetencji w danym zakresie Brakuje im odpowiednich narzędzi, zasobów Nie patrzą długoterminowo – nie widzą przyszłych korzyści…