• Rozwój osobisty

    Jak osiągać swoje cele?

    Wyznaczać cele, a je osiągać to dwie różne rzeczy. Możemy bardzo dokładnie sprecyzować sobie nasz cel zgodnie z metodą SMART/ER, ale jeśli nie zaplanujemy szczegółowo jego realizacji, jeśli nie podejmiemy żadnych działań w kierunku jego osiągnięcia, to niestety, ale nic z tego nie będzie. Planowanie!!! To jest to, co pozwoli nam zacząć Konsekwentna i systematyczna praca!!! To jest to, co nada tempa w działaniu. Wiara w siebie, w  projekt, w wyznaczony cel!!! To jest to, co pozwoli nam wytrwać. Zacznijmy przede wszystkim od planowania i ustalenia priorytetów, tak by nie tracić czasu i energii na aktywności i zadania, które w żaden sposób nie będą nas przybliżać do rezultatów. Postarajmy się…