Rozwój osobisty

Jak zwiększyć swoją produktywność?

Aby móc realizować swoje plany, zadania, cele musimy być produktywni i efektywni w tym co robimy. Produktywność nie jest przypadkiem. To wynik starannego zaplanowania, dużego skoncentrowania na zadaniu i zaangażowania w jego realizację.

Jak zwiększyć swoją produktywność?

Przede wszystkim musimy mieć jasno sprecyzowany cel, dobrze zaplanować działania i umiejętnie gospodarować swoim czasem. To właśnie czas jest naszym cennym zasobem i w zależności od tego, jak go wykorzystamy, takie będziemy mieć rezultaty naszej pracy.

Umiejętne zarzadzanie swoim czasem to podstawa sukcesu. Jego organizacja wymaga od nas samodyscypliny i samokontroli. To od nas samych zależy czy narzucimy sobie odpowiedni dla nas styl pracy, czy będziemy stosować się do tego, co sobie zaplanowaliśmy, czy będziemy się później rozliczać z efektów naszej pracy.

Co należy robić, aby być bardziej efektywnym i osiągać więcej?

  1. Ustalenie priorytetów
  2. Przygotowanie listy zadań do wykonania
  3. Praca z kalendarzem
  4. Działanie
  5. Kontrola efektów pracy

Ustalenie priorytetów –  to podstawa w efektywnym działaniu. Warto spojrzeć na dany projekt z wizją końca, ustalić cel główny oraz cele krótko i długoterminowe, co pozwali nam się skupić na najważniejszych aspektach, na działaniach, które mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.

Przygotowanie listy zadań do wykonania – to nic innego, jak wyznaczenie sobie zadań i czynności potrzebnych do osiągnięcia celu głównego, które pozwolą nam na usystematyzowanie działań, na analizę tego, co będzie nam potrzebne do jego realizacji oraz na kontrolę postępów.

Praca z kalendarzem – ma na celu dobrą organizację naszego czasu. Cokolwiek mamy do zrobienia zapisujemy w kalendarzu, określając przy tym ramy czasowe, kiedy się danym zadaniem zajmiemy i ile czasu przeznaczymy na jego wykonanie. Zapisanie zadania w kalendarzu sprawia, że o nim nie zapomnimy oraz zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie wykonane. Jeśli się nie uda go wykonać, to od razu ustalamy nowy termin.

Działanie – to jedyny sposób, który przybliży nas do osiągnięcia celu. Można sobie wszystko zaplanować, poukładać, rozpisać, ale jeśli nie zaczniemy pracować, to nic nie osiągniemy. Czasami w ludziach pojawia się opór i niechęć do działania, brak im motywacji, czekają na lepszy moment lub odpuszczają. Często jest też tak, że gdy zaczynają działać i pojawiają się  pierwsze efekty, to i motywacja się pojawia. Natomiast ludzie produktywni, którzy mają jasno określony cel, wiedzą, co mają do zrobienia, nie muszą czekać na motywację do działania tylko po prostu robią.

Kontrola efektów pracy – jest niezbędna do tego, by móc przeanalizować, jak jesteśmy efektywni, w tym co robimy, w jakim stopniu realizujemy nasze działania, co nam jeszcze brakuje do osiągnięcia zamierzonego celu, czy należy wnieść jakieś zmiany i poprawki czy pozostać przy wcześniejszych założeniach. Kontrola daje nam pełny obraz co już zrobiliśmy i czy idziemy w dobrym kierunku.