Rozwój osobisty

Jak wyznaczać swoje cele?

Bardzo często słyszymy o konieczności wyznaczania celów. Mówi się, że to podstawa tak w życiu, jak i w biznesie. Wiele osób niestety nie docenia znaczenia celów. Niektórzy nie widzą potrzeby wytyczania celów i ich nie wyznaczają, żyją z dnia na dzień. Są też osoby, które nie wiedzą co chcą osiągnąć, czego pragną, w którym kierunku mają podążać. Jest też znaczna część osób, która nie wie, jak się zabrać za wyznaczanie swoich celów.

Czy jest na to sprawdzony i skuteczny sposób?

Sprawdzoną metodą określania celu jest metoda SMART/ER, w której cel powinien być:

Specific (skonkretyzowany) – czyli dokładnie określony, sprecyzowany, gdzie znamy jego wszystkie szczegóły i detale. Najlepiej gdyby był zwizualizowany, taki który widzimy oczami wyobraźni, gdzie możemy poczuć i doświadczyć, jakie uczucia by nam towarzyszyły po jego realizacji.

Measurable (mierzalny) – czyli taki, gdzie będziemy mogli sprawdzać postępy jego realizacji, analizować co już osiągnęliśmy, a co jeszcze musimy zrobić, nad czym musimy popracować, co udoskonalić, z jakimi wyzwaniami będziemy się musieli zmierzyć, czy sami damy radę, czy warto poprosić kogoś o pomoc. Warto tu pomyśleć o rozpisaniu naszego podstawowego celu na małe zadania, tak by łatwiej było nam je osiągać, by mieć satysfakcję, że z każdym krokiem jesteśmy bliżej naszego głównego celu.

Achievable (osiągalny) – czyli taki, który jesteśmy w stanie osiągnąć, jest możliwy do zrealizowania. Wyznaczanie zbyt ambitnych celów albo takich, które są ponad nasze siły i możliwości może spowodować, że stracimy wiarę w jego osiągnięcie, a tym samym osłabimy naszą motywację i chęć do dalszego działania

Relevant (istotny) – czyli taki, który będzie stanowił konkretną wartość dla nas, będzie wyzwaniem, będzie możliwy do zrealizowania przez nas i sprawi ogromną satysfakcję z jego osiągnięcia. Musimy też wiedzieć DLACZEGO chcemy ten cel osiągnąć, dlaczego to jest takie ważne dla nas. Jeśli sobie to uświadomimy, to nawet gdy przyjdą chwile zwątpienia i pojawią się jakieś trudności na drodze do jego realizacji, to się nie poddamy. Jeśli nasze DLACZEGO będzie naprawdę mocne, to nikt i nic nie stanie nam do drodze do jego realizacji.

Time-bound (określony w czasie) – czyli taki, który ma określony termin wykonania. Jest to bardzo ważne, by ustalić ramy czasowe realizowania celu, ponieważ z jednej strony możemy dokładnie zaplanować nasze działania, rozłożyć je na poszczególne, mniejsze etapy w czasie, np. cele dzienne, tygodniowe lub miesięczne, a po drugie ustalenie terminu powoduje presję wykonania zadania, motywuje nas do działania.

Dodatkowo cel powinien być jeszcze:

Exciting (ekscytujący) – czyli taki, który będzie dla Ciebie mega ważny, będzie wywoływał radość, entuzjazm, będzie powodował w Tobie pragnienie jego realizacji, taki który sprawi, że nic Cię nie powstrzyma przed jego osiągnięciem, a wręcz przeciwnie, będzie Cię stale motywował do bardziej wytężonej pracy

Recorder (zapisany) – czyli przelany na papier. Psychologowie udowodnili, że jesteśmy bardziej zaangażowani w realizację celów i planów, gdy mamy je zapisane, niż gdy tylko o nich myślimy czy mówimy. Ludzie odnoszący sukcesy zapisują szczegółowo cele, by zaprogramować je głęboko w swojej podświadomości. Mogą one mieć formę zwykłego zapisu najlepiej w czasie teraźniejszym (np. w lipcu 2020 osiągnę pozycję kierownika, będę zarządzała zespołem 20 osobowym, wdrożę do systemu pracy nowe rozwiązanie… itp.) lub mapy marzeń, stworzonej z kolorowych obrazów, przedstawiających rzeczy, które chcemy osiągnąć (np. zakup samochodu marki…, koloru…z wyposażeniem…itp.)

Przedstawione powyżej kryteria powinny w zdecydowanym stopniu ułatwić nam wyznaczanie naszych celów. Warto je wszystkie wziąć pod uwagę, gdy będziemy na etapie planowania naszych przyszłych działań.

A czy Ty masz już sprecyzowane swoje cele?

Jeśli nie, to może warto o tym pomyśleć i dokładnie określić, co chcesz osiągnąć?

Powodzenia !!!