Formularz szkoleń managerskich

  Rola Lidera
  Jak zarządzać zespołem?
  Specyfika pracy w trybie online
  Wyznaczanie celów indywidualnych, zespołu czy organizacji
  Planowanie aktywności poszczególnych osób czy zespołu
  Motywacja osób do działań
  Delegowanie zadań i rozliczanie członków zespołu z efektów pracy
  Komunikacja w zespole